Formularz odstąpienia od umowy

JOBIREX S.C. TOMASZ JOŃCZYK,

JACEK BIERNAT  

ul. Jagiellońska 11/3                                                                                                                                                                     ...........................................................................................

25-613 Kielce                                                                                                                                                                                                            miejscowość i data

Tel: +48 500 837 309

E-mail: kupowanietanie1@gmail.com

 

 

 

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) …………………………………………………………………......................................................................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................

Numer zamówienia / faktury ….......….............................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu: (nazwa produktu)...............................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zwrot środków proszę przesład na nr rachunku bankowego (konto)...........................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ……………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................

 

....................................................          

Podpis konsumenta               

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)